ČISTÝ A SVĚŽÍ VZDUCH

JE NAŠE STAROST JIŽ 29 LET

Certifikát - ŠKODA JS a.s.

ŠKODA JS a.s.

Orlík 266

316 06 Plzeň

tím potvrzuje, že níže uvedená společnost

KLIMASPOL s.r.o.

Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

IČO: 46963073

je kvalifikovaným dodavatelem pro:

Dodávky služeb v oblasti provádění plánované a nahodilé údržby

klimatizačních potrubních celků

dle požadavků ŠKODA JS a.s. realizovaných na jaderných elektrárnách

v rámci zajišťování servisu LC reaktorovna

s platností na 3 roky.

Kvalifikace je udělena na základě prověření auditem ze dne 4. března 2009

a může být v případě nevyhovujících zjištění kdykoliv odebrána.

Plzeň, 23. března 2009

Ředitel úseku Management jakosti

Registrační číslo: 14CERT / 09

Certifikát:

Certifikát klimatizace ŠKODA JS a.s.