ČISTÝ A SVĚŽÍ VZDUCH

JE NAŠE STAROST JIŽ 30 LET

Klimatizace Daikin

CERTIFIKÁT

potvrzujeme, že

Stanislav Böhm

KLIMASPOL. spol. s.r.o.

Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

IČO: 46963073

se úspěšně zúčastnil školení

SPLIT, MultiSPLIT & skyAir

 

V Praze, dne 6 března 2014

Tento certifikát opravňuje společnost, uvedenou na certifikátu, uvádět jednotky Daikin Split, Multisplit a SkyAir do provozu, provádět servis a opravy a to prostřednictvím osoby, uvedené na certifikátu. Doba platnosti certifikátu je dva roky od data absolvování kurzu.

Certifikát montáž a servis klimatizace Daikin

Certifikát montáž a servis klimatizace Daikin