Čisté prostory

Jako čisté prostory bývají označovány speciální úseky budov, ve kterých jsou požadovány přesné klimatické a hygienické podmínky. Čisté prostory mají svá specifika jak po stránce stavební, tak po stránce zdravotechniky, pod kterou spadá i oblast klimatizace a vzduchotechniky. Čisté prostory se dnes čím dál častěji uplatňují nejen ve zdravotnictví (operační sály, laboratoře…), ale i v mnoha jiných průmyslových odvětvích, ať už jde o různé laboratoře, metrologická pracoviště, přesnou výrobu, montážní pracoviště atd. Jak už zavedené označení napovídá, jde o prostory, kde je nutné dodržovat vysokou čistotu prostředí. Často jsou všechny vstupy a výstupy realizovány přes hygienické smyčky a pohyb v čistých prostorech podléhá konkrétnímu provoznímu řádu. Pracoviště bývají většinou v mírném přetlaku vůči okolí, aby nedošlo ke kontaminaci vnitřních prostor nečistotami ve vzduchu.

Samotná výměna vzduchu a udržování požadované tlakové diference vůči okolí je zajišťována vzduchotechnickým systémem. Ten je většinou vybaven vícestupňovou filtrací až do třídy HEPA či ULPA s tím, že nad konkrétní pracoviště je často umístěn laminarizátor, který usměrňuje proudění dodávaného vzduchu tak, aby bylo pracoviště co možná nejvíce izolováno od okolí. Samozřejmostí je i udržování konstantní teploty a vzdušné vlhkosti. Naše společnost nabízí služby v oblasti realizace čistých prostor, respektive profese VZT a klimatizací. Stavíme na dlouholetých zkušenostech s aplikacemi zejména ve zdravotnictví a jaderném průmyslu. Nabízíme také možnost konzultace projektové dokumentace.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o návrh řešení a kalkulaci klimatizace, neváhejte a kontaktujte nás!
Připravíme pro vás nezávaznou cenovou kalkulaci

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.