ČISTÝ A SVĚŽÍ VZDUCH

JE NAŠE STAROST JIŽ 30 LET

Servis tepelných čerpadel

Součástí pravidelného servisu je kontrola funkcí všech součástí a kontrola správné funkce čerpadel. Dále je nutné zkontrolovat ovládání čerpadla a kalibraci snímačů. Servisní technik zkontroluje také čistotu filtrů, utažení svorek a prohlédne potrubí. Pokud se v provozu naskytly nějaké potíže, je možné upravit nastavení dle požadavků majitele. Také je nutné vyčistit výměník a zkontrolovat požadovanou hladinu kapaliny. Zkontrolují se také všechny elektro součásti systému.

Jak často provádět servis tepelných čerpadel

Kontrola čerpadel by měla probíhat jednou za rok, v pravidelných intervalech.  Výstupem kontroly bude nejen Vaše jistota, že čerpadlo pracuje spolehlivě, ale také ochrana před případnými poruchami. Každá oprava při zjištění poruchy je finančně náročnější, než pravidelný servis, který najde možná rizika v provozu. Záruka tepelných čerpadel je 5 let. Vhodným obdobím pro servis jsou letní měsíce, kdy se čerpadlo nevyužívá k vytápění.  Pravidelnou prohlídkou se předejde nákladnějším poškození čerpadla.