Revize, opravy, montáž a servis protipožárních klapek

Vzduchovody se při požáru stávají velmi nebezpečnými požárními cestami. Proto je třeba stavby chránit před šířením požárů potrubím vzduchotechnických zařízení.

Samotná průtočná látka tohoto zařízení, vzduch, neklade požáru žádný odpor, naopak jej podporuje.

Všechny prostupy tohoto zařízení požárně dělicími konstrukcemi, což jsou stěny, podlahy a stropy, musí být protipožárně chráněny.

Nejznámějšími vzduchotechnickými požárními uzávěry, kterými se ošetřují potrubní prostupy, jsou požární klapky.

Tyto mají samočinný teplotní, mechanický nebo elektrický spouštěcí impuls. Klapky uzavřou potrubí a tím brání šíření požáru a zplodin hoření po dobu požadované požární odolnosti. Většinou se používají klapky s odolností 90 minut.

Protože se jedná o vyhrazený druh požárně bezpečnostních zařízení, musí jím být věnována vysoká pozornost od výroby přes montáž, kontrolu, údržbu a opravu. Po osazení do potrubí musí proběhnout funkční zkouška. Jejich pravidelná kontrola a údržba v rozsahu a časovém intervalu stanoveném výrobcem je povinná.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o návrh řešení a kalkulaci klimatizace, neváhejte a kontaktujte nás!
Připravíme pro vás nezávaznou cenovou kalkulaci

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.